Day: August 7, 2020

เผย เคล็ดลับการบูชา “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์”เผย เคล็ดลับการบูชา “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์”

#การบูชา “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” อันดับแรก… เรามารู้จักนามก่อน หลายท่านยังสงสัยว่าเราจะเรียกว่าอะไร นามคือ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” ครับ การเรียกนามนี้ มิใช่ว่าเราจะแสดงความไม่เคารพ แต่รูปนามของท่านคือนามนี้ การจะเรียกกับคนทั่วไป ท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ ด้วยความเคารพของท่านเอง แต่บอกเคล็ดลับเวลาบูชา ขอให้เรียกท่านว่า “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” เพราะ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” รับรู้นามท่านด้วยนามนี้ครับ   การเชิญ “ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์” เข้าบ้าน ไม่มีพิธีรีตองอะไรหรอกครับ ไม่จำเป็นของบอกเจ้าที่เจ้าทาง เพราะตำรานั้นเป็นของกุมารทอง กูรูผู้รู้หลายท่านจึงหลง คิดว่าต้องใช้ตำรานี้ ด้วยคิดว่า